Čekání na Godota financí

sobota 6. červenec 2013 12:34

Vzpomínáte na četbu ve škole? Říkalo se jí povinná...

Drama S.Becketta Čekání na Godota, poprvé uvedené 1953, má tedy letos výročí.

Má dvě dějství. V prvním se potkají dva tuláci a z jejich chaotického dialogu vyplývá, že čekají na jakéhosi Godota, který změní jejich osud. Přichází však vychloubačný Pozza s bičem a na provazu vede otroka Luckyho. Po rozhovoru vystoupí chlapec, dnes by se řeklo tiskový mluvčí, a oznámí, že Godot dne nepřijde, ale určitě se dostaví zítra. Končí první dějství.

Druhé začíná stejně jako první, jen panovačný Pozzo přichází slepý a jeho Lucky na druhém konci provazu je němý, takže ani není jasné, kdo vede koho. Pak vystoupí opět chlapec, který oznámí, že ani dnes ještě pan Godot nepřijde. Tuláci chtějí odejít, že přijdou tedy opět zítra. Chtějí, ale ani se nehnou..

Pokračování v pondělí.

 

Josef Litvan

Josef Litvan

Josef Litvan

Politika a život.

Zajímat se je první krok.

REPUTACE AUTORA:
0,00

Seznam rubrik

Tipy autora